Endüstri 4.0

Posted by

Alman hükümetinin bir projesi olan endüstri projesi ilk kez Almanya Hannover Fuarı’nda dile getirilmiştir. 4. Sanayi devrimi anlamına gelmektedir. Buradaki asıl amaç sanayiyi geleneksel anlayışla sürdürmek yerine daha ileri teknoloji kullanarak donatmaktır.

Birinci sanayi devrimi olarak bilinen buhar makinesinin 1712 yılında icat edilmesiyle başlar. Buhar makinası üretim sürecine dahil edilerek ilk sanayi devrimi başlamıştır. İkinci sanayi devrimi ise iş bölümü ve elektriğe dayalı seri üretimle başlar. İkinci devrimin en önemli unsurları telefon(1880) ve telgrafın (1840) icatlarıdır. Üçüncü devrim ise dijital çağın başlangıcına dayanır. Kuşkusuz bunda bilgisayarın icadı çok önemlidir. Programlama ise bu süreçlerin yapı taşları olmuştur. Dördüncü devrimde ise bilişim teknolojilerinin endüstri ile bütünleşmesini amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0 sistemi üç temel yapıdan bahsedebiliriz.

  1. Nesne interneti
  2. Hizmet interneti
  3. Siber fiziksel sistemler

Endüstri 4.0 modelinin temel prensiplerine baktığımızda altı madde karşımıza çıkar.

  1. Karşılıklı çalışabilirlik
  2. Sanallaştırma
  3. Hizmet oryantasyonu
  4. Özerk yönetim
  5. Gerçek-zamanlı yeteneği
  6. Modülerlik

Maliyetleri daha da azaltmak, verimi yükseltmek, üretim esnekliğini artırmak ve yeni iş ve hizmet modelleri geliştirmek yeni endüstri sisteminin amaçları arasındadır. Çevrenin korunması ve kaynakların etkin kullanımı gibi önemi herkesi yakından ilgilendiren kritik konulara bu yeni dönemin avantaj sağlayacağını belirtebiliriz.

Kaynak

https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ adresinden esinlenerek yazılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir